• Refleksje
  • Czy książki mają dusze?

    Mamy z nimi styczność od dziecka. Początkowo rodzice czytają nam krótkie opowiadania, potem idziemy do szkoły i sami uczymy się czytać. Część przestaje widzieć świat bez książek dla innych to tylko zbędny ciężar który muszą dźwigać na lekcję. Książki, pismo są z nami od bardzo dawna, wiedzą więcej niż my, znają całą historię, pamiętają każdego. […]